Po 01.05.2009
 Oceń wpis
   

Treści przedstawione we wpisach na blogu są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego artykułu, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego wpisu.

 

 

Zmiany po 01.05.09

 

brak

 


Portfel na 04.05.09


EURGBP S 0,3 j @ 0,8899
GBPCHF L 0,3 j @ 1,6927
AUDJPY L 1,0 j @ 59,00
AUDUSD L 0,6 j @ 0,7069
CADJPY L 1,0 j @ 75,00
EURJPY L 1,0 j @ 117,50
EURUSD L 0,6 j @ 1,3056
GBPJPY L 0,5 j @ 130,00
GBPUSD L 1,5 j @ 1,4539

 


+C maj AUDUSD 1,00 j s.0,6400 za 334 pips
+C czerwiec AUDJPY 0,30 j s.68,00 za 352 pips
+C maj EURUSD 0,65 j s.1,2600 za 433 pips
+C maj EURUSD 0,40 j s.1,3500 za 415 pips
+C czerwiec EURUSD 0,15 j s.1,2900 za 367 pips
+C maj GBPCHF 0,60 j s.1,6650 za 688 pips
+P maj EURGBP 0,30 j s.0,9050 za 293 pips
+C maj USDJPY 0,30 j s. 97,00 za 299 pips
+P maj USDCAD 0,30 j s.1,2900 za 458 pips

 


MTD: +2,14 %
YTD: -27,45 %
YOY: +17,37 %


Dźwignia na 04.05: 4,48-1

 

Komentarz:
Początek nowego tygodnia przynosi nadzieje na ostateczny powrót do trendu wzrostowego czego nie udało się zaobserwować w końcówce poprzedniego. Kwiecień na rynku giełdowych należał do udanych, indeksy rynków akcji wzrosły wtedy średnio o 10 %. Wzrost ten był napędzany nadzieją, że najgorsze już za nami, jeśli więc w kolejnych dniach ma on być kontynuowany to pojawiające się dane makroekonomiczne muszą być lepsze od prognoz. Sentyment na rynku akcji wciąż ma decydujący wpływ na rynek walutowy zwłaszcza na pary związane z jenem oraz walutami emerging markets, z których najważniejszy jest polski złoty. W poniedziałek nie ma danych makroekonomicznych dlatego rynek będzie czekał na to co wymyślą Amerykanie. W poniedziałek 4 maja miały być przekazane opinii publicznej szczegóły tak zwanych testów wytrzymałościowych jednak ich publikacje przesunięto na czwartek 7 maja. W portfelu nic się nie zmieniło.

 

Raport inwestycyjny za kwiecień:

 

Opis wydarzeń ostatniego miesiąca:


Kwiecień był miesiącem, który przyniósł kontynuacje zapoczątkowanej w marcu korekty wzrostowej na indeksach giełdowych. Wzrosty indeksów giełdowych oraz sentyment panujący na rynku kapitałowym miały główny i bardzo silny wpływ na wydarzenia na rynku walutowym. Korekta na rynku akcji jest napędzana nadzieją, że gospodarka osiągnęła lokalne dno cyklu koniunkturalnego w I kwartale 2009 roku. Wzrosty były odpowiedzią uczestników rynku na kilka fundamentalnych czynników. Po pierwsze FED rozpoczął akcje skupowania obligacji na ogromne kwoty co udrażnia płynność sektora i powoduje wzrost realnej akcji kredytowej dla banków. Po drugie plan stymulacyjny Geithnera związanego przede wszystkim z Programem Publiczno-Prywatnego Partnerstwa Inwestycyjnego polegającego na skupie od banków tak zwanych „toksycznych aktywów” z wykorzystaniem aukcji jako narzędzia pozwalającego najlepiej wycenić aktywa, na które wcześniej nie było rynku i które były wyceniane na 0 usd co wymagało tworzenia przez banki potężnych rezerw. I po trzecie Financial Accounting Standary Board zmienia zasady księgowania takich aktywów, nawet z mocą wsteczną, co jeszcze bardziej zwiększa atrakcyjność banków i średnio polepsza ich wyniki o 20 %. Tak potężny pakiet bodźców, zwłaszcza zmiana zasad księgowań instrumentów pochodnych, pozwoli rozwiązać ogromną ilość rezerw, które teraz trafią na rynki tak w postaci akcji kredytowej jak i bezpośrednio na rynki pod zakup aktywów dających stopę zwrotu większą niż papiery dłużne i stąd też wzrosty indeksów giełdowych, które dyskontują już ten popyt. Skala tych bodźców zaskoczyła nawet optymistów dlatego też należy założyć, że obecna fala wzrostów indeksów giełdowych nie będzie krótkotrwała i ma szanse przerodzić się w średnioterminowy impuls długości kilku miesięcy. W kwietniu na rynek trafiły pierwsze wyniki banków po zmianie zasad księgowych. Wyniki te w zdecydowanej większości przypadków były lepsze od prognoz. Dodatkowo wraz z początkiem wiosny zaczęły polepszać się dane makroekonomiczne w USA dając nadzieje na dno cyklu koniunkturalnego. Kwiecień minął jako miesiąc, gdy pod presją na wyprzedaż było Euro. Wyprzedaż była wywołana planem ustanowienia pakietu stymulacyjnego europejskiej gospodarki wartym 4 bln Usd, gdy tożsamy pakiet w USA wart jest tylko 2 bln Usd. Główne banki centralne pozostawiały stopy procentowe bez zmian natomiast banki centralne mniejszych państw wciąż obniżały stopy procentowe. Bardzo ciekawym wydarzeniem były także nieoficjalne interwencje ECB i SNB mające na celu osłabienie własnych walut (Euro i Franka szwajcarskiego) w ramach operacji quantitative easing. Równolegle rynek otrzymuje informacje, że 19 największych amerykańskich banków przeszło pomyśle tak zwane testy wytrzymałościowe co oznacza, że są one gotowe na dalsze pogorszenie koniunktury w gospodarce łącznie ze wzrostem bezrobocia do poziomu 10,5 % (obecnie 8,5 %) oraz spadku cen nieruchomości o kolejne 20 %. Informacja ta zawiera także dodatek w którym jest napisane, że banki wciąż będą potrzebowały dokapitalizowania. Szczegóły tak zwanych testów wytrzymałościowych inwestorzy poznają na początku maja. Środkowa i końcowa część miesiąca przynosi korektę całego impulsu wzrostowego na indeksach giełdowych w obawie, że wcześniejsze nadzieje na dno cyklu koniunkturalnego w I kwartale 2009 roku okażą się płonne. Maj zapowiada się na test tezy mówiącej o tym, że obecna fala wzrostowa na giełdach dyskontuje początek ożywienia gospodarczego w USA.


Opis czynników mających wpływ na wynik za ostatni miesiąc:


Nastawienie portfela na wzrost indeksów giełdowych przyniosło dodatni wynik inwestycyjny w kwietniu. Początek miesiąca przyniósł bardzo dynamiczny skok wyniku ze względu na bardzo duży udział pozycji krótkich w jenie oraz spekulację przeciwko dolarowi. Kolejne tygodnie przyniosły korektę tych impulsów, która została zdynamizowana w tydzień po świętach. Zakładałem, że korekta ta wystąpi dopiero po najgorętszym okresie wyników finansowych spółek stąd też brak wcześniejszego zabezpieczenia skutkowało spadkiem wyniku czasowo nawet do wartości ujemnych. To był największy błąd popełniony w kwietniu. Powrót do kierunku trendu z początku kwietnia przyniósł jednak dodatnią stopę zwrotu w ujęciu miesięcznym.


Opis wyników:


Miesiąc przyniósł wzrost wartości portfela o 3,14 %, obsunięcie kapitału w ujęciu miesięcznym wciąż wynosi 28,98 %. Wynik od rozpoczęcia działalności jest dodatni i wynosi 14,90 %, a średnioroczna stopa zwrotu CAGR wynosi 18,14 %. Dzienne odchylenie standardowe stale rośnie i wynosi już 3,75, odchylenie standardowe miesięczne nieco spadło do wartości 18,28 %. Duża zmienność wciąż wynika z bardzo dużej dźwign. Średnia dźwignia od początku publikacji wyników wzrosła już do 3,23-1, w kwietniu dźwignia przez przeważającą ilość dni wciąż wynosiła więcej niż 4-1.


Ocena perspektyw inwestycyjnych na styczeń:


Przyszłość jest oczywiście nieznana. Uważam, że wciąż najbardziej prawdopodobny scenariusz to wzrosty indeksów giełdowych, które mogą być wywołane tylko przez stale polepszające się dane makroekonomiczne o teraźniejszej sytuacji w gospodarce USA. Rynek będzie szukał takich danych i jeśli je znajdzie to powinien kontynuować wzrosty co powinno wciąż silnie oddziaływać na rynek walutowy, głównie na rynek jena i walut emerging markets. Zachowanie dolar amerykańskiego i euro wciąż jest niepewne. Funt jest ostatnio walutą bardzo zmienną i tak też powinno być w maju jednak wciąż nie ma czynników sprzyjających tej walucie dlatego też jest możliwe wystąpienie dużej ilości głębokich korekt nawet jeśli wzrost na giełdach będą kontynuowane. Obecnie jedna z najciekawszych walut to dolar australijski, który również może awansować do grona najlepszych okazji inwestycyjnych jeśli tylko utrzyma się tendencja do wzrostu globalnego popytu na ryzyko.
 

Komentarze (0)
Po 30.04.2009
 Oceń wpis
   

Treści przedstawione we wpisach na blogu są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego artykułu, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego wpisu.

 

 

Zmiany po 30.04.09

 

brak

 


Portfel na 01.05.09


EURGBP S 0,3 j @ 0,8899
GBPCHF L 0,3 j @ 1,6927
AUDJPY L 1,0 j @ 59,00
AUDUSD L 0,6 j @ 0,7069
CADJPY L 1,0 j @ 75,00
EURJPY L 1,0 j @ 117,50
EURUSD L 0,6 j @ 1,3056
GBPJPY L 0,5 j @ 130,00
GBPUSD L 1,5 j @ 1,4539

 


+C maj AUDUSD 1,00 j s.0,6400 za 334 pips
+C czerwiec AUDJPY 0,30 j s.68,00 za 352 pips
+C maj EURUSD 0,65 j s.1,2600 za 433 pips
+C maj EURUSD 0,40 j s.1,3500 za 415 pips
+C czerwiec EURUSD 0,15 j s.1,2900 za 367 pips
+C maj GBPCHF 0,60 j s.1,6650 za 688 pips
+P maj EURGBP 0,30 j s.0,9050 za 293 pips
+C maj USDJPY 0,30 j s. 97,00 za 299 pips
+P maj USDCAD 0,30 j s.1,2900 za 458 pips

 


MTD: +3,14 %
YTD: -28,98 %
YOY: +14,90 %


Dźwignia na 01.05: 4,45-1

 

 

Komentarz:
Dzisiejszy komentarza brak.
 

Komentarze (0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
O mnie
Andrzej Stefaniak
Kilka słów o sobie
Najnowsze komentarze
2017-09-25 13:32
ryhol2:
Dlaczego WIELKA HOSSA na GPW jest PEWNA?
Idiotyczna teza. Dopóki nad GPW nie będzie wisiała podaż akcji z OFE, tak długo pies z kulawą[...]
2017-07-27 10:44
piotr janiszewski1:
Dlaczego WIELKA HOSSA na GPW jest PEWNA?
W Dobie Centralnego Sterowania przez Banki Centralne , " zapożyczonego " z Systemu Nakazowo -[...]
2017-03-02 10:47
Optima_Zet1:
Topnieją rezerwy Chin i obstawianie złamania CNY
Jak teraz wygląda sytuacja na giełdzie w Chinach? Indeksy poszły do góry.